Politica de Confidențialitate

1. Introducere
1.1 Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru web și a utilizatorilor serviciilor.
1.2 Această politică se aplică în cazul în care acționăm ca operator de date cu privire la datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru web și ale utilizatorilor serviciilor; cu alte cuvinte, unde determinăm scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal respective.
1.3 Noi folosim fursecuri pe site-ul nostru. În măsura în care acele cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea site-ului nostru web și a serviciilor, vă vom cere acordul pentru utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați prima dată site-ul nostru web.
1.4 Site-ul nostru web încorporează controale de confidențialitate care afectează modul în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Folosind controalele de confidențialitate, puteți specifica dacă doriți să primiți comunicări de marketing direct și să limitați publicarea informațiilor dvs. Puteți accesa comenzile de confidențialitate prin ACEST LINK DE ABONARE.
1.5 În această politică, „noi”, „noi” și „nostru” se referă la www.Cryptovibes.com. Pentru mai multe informații despre noi, consultați Secțiunea 13.

2. Credit
2.1 Acest document a fost creat folosind un șablon de la Docular (https://docular.net).

3. Cum folosim datele dvs. personale
3.1 În această secțiune 3 am stabilit:
(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le putem prelucra;
(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dumneavoastră, sursa și categoriile specifice ale acestor date;
(c) scopurile pentru care putem procesa date cu caracter personal; și
(d) bazele juridice ale prelucrării.
3.2 Putem prelucra date despre utilizarea de către dvs. a site-ului și serviciilor noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare pe site, precum și informații despre momentul, frecvența și modelul utilizării serviciului dumneavoastră. Sursa datelor de utilizare este sistemul nostru de urmărire a analizelor. Aceste date de utilizare pot fi prelucrate în scopul analizei utilizării site-ului web și a serviciilor. Baza legală pentru această prelucrare este SAU interesele noastre legitime, și anume monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și serviciilor noastre.
3.3 Putem prelucra datele contului dumneavoastră (numai adresa de e-mail). Datele contului sunt adresa de e-mail. Sursa datelor contului sunteți dvs. sau angajatorul dvs. Datele contului pot fi prelucrate în scopul exploatării site-ului nostru web, furnizării serviciilor noastre, asigurării securității site-ului și serviciilor noastre, menținând copii de siguranță ale bazelor noastre de date și comunicând cu dumneavoastră. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele noastre legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului și afacerii noastre.
3.4 Putem prelucra informațiile dvs. incluse în profilul dvs. personal de pe site-ul nostru („Gravatare, Like, Comentarii”). Datele de profil pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, fotografiile de profil, sexul, data nașterii, starea relației, interese și hobby-uri, detalii educaționale și detalii de angajare. Datele de profil pot fi prelucrate în scopul de a permite și monitoriza utilizarea site-ului și serviciilor noastre. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele noastre legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului și afacerii noastre.
3.5 Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt furnizate în timpul utilizării serviciilor noastre („Urmărire Google Analytics, bannere de advertising Goodle adsense”). Datele serviciului pot include durata vizitei dvs., țara, vârsta, sexul, sistemul de operare, orașul și adresa IP. Sursa datelor de serviciu sunteți dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră. Datele serviciului pot fi prelucrate în scopul operațiunii site-ului nostru web, furnizării serviciilor noastre, asigurării securității site-ului și serviciilor noastre, menținând copii de siguranță ale bazelor noastre de date și comunicând cu dumneavoastră. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului și afacerii noastre.
3.6 Putem procesa informațiile pe care le postați pentru publicare pe site-ul nostru web sau prin serviciile noastre („Comunicat de presă”). Datele de publicare pot fi prelucrate în scopul de a permite o astfel de publicare și de a administra site-ul și serviciile noastre. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și afacerii noastre și executarea unui contract între dumneavoastră și noi și/sau luarea de măsuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.
3.7 Putem procesa informațiile conținute în orice întrebare pe care ne-o trimiteți cu privire la bunuri și/sau servicii („Magazin, odată ce se deschide”). Datele de solicitare pot fi prelucrate în scopul de a vă oferi, comercializa și vinde bunuri și/sau servicii relevante. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul.
3.8 Putem procesa informațiile pe care ni le furnizați în scopul abonării la notificările noastre prin e-mail și/sau buletine informative (“Cryptovibes abonament prin Fluxuri specifice„). Datele de notificare pot fi prelucrate în scopul de a vă trimite notificări și/sau buletine informative relevante. Baza legală a acestei prelucrări este furnizarea de alocația dvs.
3.09 Putem procesa informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți („Prin e-mail hello@cryptovibes sau pe paginile noastre de pe Instagram, Facebook și Twitter”). Datele de corespondență pot include conținutul comunicării și metadatele asociate cu comunicarea. Site-ul nostru web va genera metadatele asociate comunicărilor efectuate folosind formularele de contact ale site-ului. Datele de corespondență pot fi prelucrate în scopul comunicării cu dumneavoastră și al păstrării evidenței. Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă interesele noastre legitime, și anume administrarea corespunzătoare a site-ului nostru web și a afacerilor și comunicările cu utilizatorii.

4. Furnizarea datelor dvs. personale altor persoane
4.1 Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal companiilor noastre cu abonament: Fluxuri specifice și MailChimp.

6. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal
6.1 Această secțiune 6 stabilește politicile și procedura de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ne asigura că respectăm obligațiile legale în ceea ce privește păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.
6.2 Datele personale pe care le procesăm în orice scop sau scop nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar în acest scop sau în acele scopuri.
6.3 Vom păstra datele dvs. personale după cum urmează:
(a) E-mailul pe care l-ați completat în formularul nostru de abonare va fi păstrat atâta timp cât doriți să primiți e-mailuri de la noi. Din momentul în care vă dezabonați, ȘTERM TOATE DATELE DVS. din baza noastră de date.
6.4 Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune 6, putem păstra datele dvs. personale atunci când această reținere este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

7. Modificări
7.1 Este posibil să actualizăm din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site-ul nostru.
7.2 Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.
7.3 Vă vom anunța prin e-mail cu privire la modificările aduse acestei politici.

8. drepturile tale
8.1 În această secțiune 8, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, trebuie să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorităților de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.
8.2 Drepturile dvs. principale din legislația privind protecția datelor sunt:
(a) dreptul de acces;
(b) dreptul la rectificare;
(c) dreptul de ștergere;
(d) dreptul de a limita prelucrarea;
(e) dreptul de a se opune prelucrării;
(f) dreptul la portabilitatea datelor;
(g) dreptul de a reclama o autoritate de supraveghere; și
(h) dreptul de a retrage consimțământul.
8.3 Aveți dreptul la confirmare dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, acolo unde facem, accesul la datele personale, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Cu condiția ca drepturile și libertățile altora să nu fie afectate, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale. Prima copie va fi furnizată gratuit, dar copiile suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile. Ne puteți solicita să vă ștergem toate datele de pe site-ul nostru, contactându-ne prin e-mail [e-mail protejat].
8.4 Aveți dreptul să aveți orice date personale inexacte despre dvs. rectificate și, ținând cont de scopurile prelucrării, să aveți date personale incomplete despre dvs. completate.
8.5 În anumite circumstanțe, aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea bazată pe consimțământ; vă opuneți prelucrării conform anumitor reguli ale legislației aplicabile privind protecția datelor; prelucrarea are loc în scopuri de marketing direct; iar datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului la ștergere. Excluderile generale includ acolo unde prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
8.6 În anumite circumstanțe, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste circumstanțe sunt: ​​contestați acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii; nu mai avem nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și v-ați opus procesării, în așteptarea verificării acestei obiecții. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, este posibil să continuăm să stocăm datele dvs. personale. Cu toate acestea, nu vom proceda altfel decât cu acordul dvs.; pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public important.
8.7 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară, dar numai în măsura în care baza legală a procesării este că prelucrarea este necesară pentru: îndeplinirea unei sarcini efectuate în interesul public sau în exercitarea oricărei autorități oficiale care ne-a fost încredințată; sau scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru procesarea care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau prelucrarea este pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.
8.8 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.
8.9 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice din motive legate de situația dvs. specială, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.
8.10 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul; Cu toate acestea, acest drept nu se aplică acolo unde ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
8.11 Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă legile privind protecția datelor, aveți dreptul legal de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere responsabilă de protecția datelor. Puteți face acest lucru în statul membru al UE în care locuiți în mod obișnuit, locul dvs. de muncă sau locul presupusei încălcări.
8.12 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale este consimțământul, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.
8.13 Vă puteți exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal care ne conectează prin e-mail [e-mail protejat]

9. Despre cookie-uri
9.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web într-un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.
9.2 Cookie-urile pot fi fie cookie-uri „persistente”, fie cookie-uri „de sesiune”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data de expirare; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis.
Cookie-urile 9.3 nu conțin în mod obișnuit nicio informație care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.

10. Cookie-urile pe care le folosim
10.1 Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri:
(a) autentificare – folosim cookie-uri pentru a vă identifica atunci când vizitați site-ul nostru web și când navigați pe site-ul nostru;
(b) stare – folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să stabilim dacă sunteți conectat la site-ul nostru web;
(c) personalizare – folosim cookie-uri pentru a stoca informații despre preferințele dumneavoastră și pentru a personaliza site-ul web pentru dvs.;
(d) securitate – folosim cookie-uri ca element al măsurilor de securitate utilizate pentru a proteja conturile de utilizatori, inclusiv prevenirea utilizării frauduloase a acreditărilor de conectare și pentru a ne proteja site-ul și serviciile în general);
(e) publicitate – folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să afișăm reclame care vor fi relevante pentru dvs.);
(f) analiză – folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm utilizarea și performanța site-ului și serviciilor noastre; și
(g) consimțământ cookie – folosim cookie-uri pentru a stoca preferințele dumneavoastră în legătură cu utilizarea cookie-urilor în general).

11. Cookie-urile utilizate de furnizorii noștri de servicii
11.1 Furnizorii noștri de servicii folosesc cookie-uri, iar aceste cookie-uri pot fi stocate pe computer când vizitați site-ul nostru.
11.2 Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului web prin intermediul cookie-urilor. Informațiile adunate referitoare la site-ul nostru sunt utilizate pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru. Politica de confidențialitate Google este disponibilă la: https://www.google.com/policies/privacy/.
11.3 Publicăm pe site-ul nostru reclame Google AdSense bazate pe interese. Acestea sunt adaptate de Google pentru a reflecta interesele dvs. Pentru a vă determina interesele, Google vă va urmări comportamentul pe site-ul nostru web și pe alte site-uri web de pe web folosind cookie-uri. Puteți vizualiza, șterge sau adăuga categorii de interese asociate cu browserul dvs. accesând: https://adssettings.google.com. De asemenea, puteți renunța la modulul cookie al rețelei partenere AdSense utilizând acele setări sau utilizând mecanismul de renunțare multi-cookie al Network Advertising Initiative la: https://optout.networkadvertising.org. Cu toate acestea, aceste mecanisme de renunțare folosesc cookie-uri, iar dacă ștergeți cookie-urile din browser-ul dvs. renunțarea nu va fi menținută. Pentru a vă asigura că renunțarea este menținută pentru un anumit browser, vă recomandăm să luați în considerare utilizarea plug-in-urilor de browser Google disponibile la: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

12. Gestionarea cookie-urilor
12.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați acceptarea cookie-urilor și să ștergeți cookie-urile. Metodele pentru a face acest lucru variază de la browser la browser și de la versiune la versiune. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin intermediul acestor link-uri:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); și
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.
12.3 Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe site-ul nostru.

13. Detaliile noastre
13.4 Ne puteti contacta:
(a) prin poștă, la adresa poștală Savanoriai pr. 124, Vilnius;
(b) prin e-mail [e-mail protejat];
(c) pe canalele noastre sociale;

Disclaimer: Dacă continuați să utilizați CryptovibesSite-ul web .com după data de 25 mai și a fost abonatul nostru înainte de 25 mai 2018, sunteți automat de acord să primiți e-mail-uri și versiuni viitoare. În caz contrar, vă rog să vă dezabonați AICI.