Polityka prywatności

1. Wstęp
1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.
1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
1.3 Używamy cookies na naszej stronie internetowej. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie niezbędne do udostępniania naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o zgodę na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.
1.4 Nasza witryna zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem TEN LINK DO SUBSKRYPCJI.
1.5 W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do www.Cryptovibes.com. Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz sekcję 13.

2. Kredyt
2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu z Docular (https://docular.net).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
3.1 W tym rozdziale 3 określiliśmy:
(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;
(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i określone kategorie tych danych;
(c) celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; i
(d) podstawy prawne przetwarzania.
3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i schemacie korzystania z usługi. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analiz. Te dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są LUB nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.
3.3 Możemy przetwarzać dane Twojego konta (tylko adres e-mail). Dane konta to adres e-mail. Źródłem danych konta jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.
3.4 Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w Twoim osobistym profilu na naszej stronie internetowej („Grawatary, polubienia, komentarze”). Dane profilowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia profilowe, płeć, datę urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia. Dane profilowe mogą być przetwarzane w celu umożliwienia i monitorowania korzystania przez Ciebie z naszego serwisu i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.
3.5 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w trakcie korzystania z naszych usług („śledzenie Google Analytics, banery reklamowe Goodle adsense”). Dane usługi mogą obejmować czas trwania wizyty, kraj, wiek, płeć, system operacyjny, miasto i adres IP. Źródłem danych usługi jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane serwisowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, tworzenia kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Państwem. Podstawą prawną tego przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem.
3.6 Możemy przetwarzać informacje, które publikujesz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („Informacja prasowa”). Dane publikacji mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem oraz wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie działań, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.
3.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte w przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług („Sklep, po otwarciu”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
3.8 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („Cryptovibes abonament przez Określone kanały“). Dane do powiadomień mogą być przetwarzane w celu przesyłania Ci odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest udostępnianie Ci naszych treści za Twoim zasiłkiem.
3.09 Możemy przetwarzać informacje zawarte w komunikacji, którą do nas wysyłasz („Przez e-mail hello@cryptovibes lub na naszych stronach na Instagramie, Facebooku i Twitterze”). Dane korespondencyjne mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych na stronie. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Państwem oraz prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem oraz komunikacja z użytkownikami.

4. Udostępnianie danych osobowych innym
4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym firmom abonamentowym: Określone kanały i Szympans pocztowy.

6. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych
6.1 Ta sekcja 6 określa nasze zasady i procedury przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.
6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.
6.3 Zachowamy twoje dane osobowe w następujący sposób:
(a) Twój adres e-mail, który podałeś w naszym formularzu subskrypcji, będzie przechowywany tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać od nas wiadomości e-mail. Od momentu rezygnacji z subskrypcji USUWAMY WSZYSTKIE TWOJE DANE z naszej bazy danych.
6.4 Bez względu na inne postanowienia niniejszego rozdziału 6, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy jest to konieczne w celu zachowania zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Poprawki
7.1 Możemy aktualizować te zasady od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.
7.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.
7.3 Powiadomimy Cię o zmianach w tej polityce pocztą elektroniczną.

8. Twoje prawa
8.1 W niniejszym rozdziale 8 podsumowaliśmy prawa przysługujące Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.
8.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
(a) prawo dostępu;
(b) prawo do sprostowania;
(c) prawo do usunięcia;
(d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
(e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
(f) prawo do przenoszenia danych;
(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i
(h) prawo do wycofania zgody.
8.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, oraz odbiorców danych osobowych. O ile prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz poprosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych z naszej strony internetowej, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [email chroniony].
8.4 Masz prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących ciebie i, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
8.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofniesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie określonych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują przypadki, gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
8.6 W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiacie się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Przetworzymy go jednak tylko w inny sposób: za twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.
8.7 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych z przyczyn związanych z twoją konkretną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania przeprowadzonego w w interesie publicznym lub w korzystaniu z przysługującej nam władzy publicznej; lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.
8.8 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe w tym celu.
8.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub celach statystycznych z powodów związanych z twoją sytuacją, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.
8.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda; Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli naruszałoby prawa i wolności innych osób.
8.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.
8.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania naszych danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
8.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w związku z kontaktami z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [email chroniony]

9. O ciasteczkach
9.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.
Pliki cookie 9.2 mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do czasu jego wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony plik cookie sesji wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
Pliki cookie 9.3 zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

10. Pliki cookie, których używamy
10.1 Używamy plików cookie do następujących celów:
(a) uwierzytelnianie – używamy plików cookie, aby Cię zidentyfikować, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i poruszasz się po niej;
(b) status – używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie;
(c) personalizacji – wykorzystujemy pliki cookies w celu przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz personalizacji serwisu dla Ciebie;
(d) bezpieczeństwo – używamy plików cookies jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług);
(e) reklamy – używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie);
(f) analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam przeanalizować wykorzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług; I
(g) zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie bardziej ogólnie).

11. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług
11.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny.
11.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony internetowej za pomocą plików cookies. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.
11.3 Na naszej stronie internetowej publikujemy reklamy Google AdSense oparte na zainteresowaniach. Są one dostosowywane przez Google w celu odzwierciedlenia Twoich zainteresowań. Aby określić Twoje zainteresowania, Google będzie śledzić Twoje zachowanie w naszej witrynie i innych witrynach internetowych za pomocą plików cookie. Możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie zainteresowań powiązane z Twoją przeglądarką, odwiedzając stronę: https://adssettings.google.com. Możesz również zrezygnować z plików cookie sieci partnerskiej AdSense, korzystając z tych ustawień lub mechanizmu rezygnacji z wielu plików cookie Network Advertising Initiative pod adresem: https://optout.networkadvertising.org. Jednak te mechanizmy rezygnacji same w sobie wykorzystują pliki cookie, a jeśli usuniesz pliki cookie z przeglądarki, Twoja rezygnacja nie zostanie zachowana. Aby upewnić się, że rezygnacja jest zachowana w odniesieniu do konkretnej przeglądarki, możesz rozważyć użycie wtyczek przeglądarki Google dostępnych pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

12. Zarządzanie plikami cookie
12.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptowania plików cookie i usuwania plików cookie. Metody mogą się różnić w zależności od przeglądarki, przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); I
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
12.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

13. Nasze dane
13.4 Możesz się z nami skontaktować:
a) pocztą na adres pocztowy Savanoriai pr. 124, Wilno;
(b) za pośrednictwem poczty elektronicznej [email chroniony];
(c) w naszych kanałach społecznościowych;

Zastrzeżenie: Jeśli będziesz nadal używać Cryptovibes.com po 25 maja i byłeś naszym subskrybentem przed 25 maja 2018 r., automatycznie zgadzasz się na otrzymywanie naszych dalszych e-maili i przyszłych komunikatów. W przeciwnym razie anuluj subskrypcję TUTAJ.