Personvernerklæring

1. Innledning
1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til våre nettsidebesøkende og tjenestebrukere.
1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til våre besøkende på nettstedet og tjenestebrukere; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen av disse personopplysningene.
1.3 Vi bruker cookies på nettsiden vår. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for å tilby nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt for første gang.
1.4 Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å bruke personvernkontrollene kan du spesifisere om du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense publiseringen av informasjonen din. Du kan få tilgang til personvernkontrollene via DENNE ABONNEMENTSLINKEN.
1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til www.Cryptovibes.com. For mer informasjon om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditt
2.1 Dette dokumentet ble laget med en mal fra Docular (https://docular.net).

3. Hvordan bruker vi dine personlige data
3.1 I denne delen 3 har vi skrevet ut:
(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle
(b) i tilfelle personopplysninger som vi ikke fikk direkte fra deg, kilden og bestemte kategorier av disse dataene;
(c) hvilke formål vi kan behandle personopplysninger for; og
(d) rettsgrunnlaget for behandlingen.
3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre ("bruksdata"). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analytiske sporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles med det formål å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ELLER våre legitime interesser, nemlig overvåking og forbedring av nettsiden og tjenestene våre.
3.3 Vi kan behandle kontodataene dine (kun e-postadresse). Kontodataene er e-postadresse. Kilden til kontodataene er du eller din arbeidsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
3.4 Vi kan behandle informasjonen din inkludert i din personlige profil på nettstedet vårt ("Gravatars, Likes, Comments"). Profildataene kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, profilbilder, kjønn, fødselsdato, forholdsstatus, interesser og hobbyer, utdanningsdetaljer og ansettelsesdetaljer. Profildataene kan behandles med det formål å aktivere og overvåke din bruk av nettstedet og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
3.5 Vi kan behandle dine personopplysninger som oppgis i løpet av bruken av tjenestene våre ("Google Analytics-sporing, Goodle adsense-annonseringsbannere"). Tjenestedataene kan inkludere besøkets varighet, land, alder, kjønn, operativsystem, by og IP-adresse. Kilden til tjenestedataene er du eller din arbeidsgiver. Tjenestedataene kan behandles med det formål å drive nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, vedlikeholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av vår nettside og virksomhet.
3.6 Vi kan behandle informasjon som du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester ("Pressemelding"). Publikasjonsdataene kan behandles med det formål å muliggjøre slik publisering og administrere nettsiden og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår og utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksette tiltak, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.
3.7 Vi kan behandle informasjon i alle henvendelser du sender til oss angående varer og/eller tjenester ("Butikk, når den åpner"). Forespørselsdataene kan behandles med det formål å tilby, markedsføre og selge relevante varer og/eller tjenester til deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.
3.8 Vi kan behandle informasjon som du oppgir til oss med det formål å abonnere på våre e-postvarsler og/eller nyhetsbrev (“Cryptovibes abonnement via Spesifikke innmatinger“). Varslingsdataene kan behandles med det formål å sende deg relevante varsler og/eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er å gi deg kvoten din.
3.09 Vi kan behandle informasjon inneholdt i eller relatert til all kommunikasjon du sender til oss ("Via e-post hello@cryptovibes eller på sidene våre på Instagram, Facebook og Twitter"). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnholdet og metadata knyttet til kommunikasjonen. Nettstedet vårt vil generere metadata knyttet til kommunikasjon som gjøres ved hjelp av nettstedets kontaktskjemaer. Korrespondansedataene kan bli behandlet med det formål å kommunisere med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig forsvarlig administrasjon av nettstedet vårt og virksomhet og kommunikasjon med brukere.

4. Gi dine personlige opplysninger til andre
4.1 Vi kan avsløre dine personopplysninger til våre abonnementsselskaper: Spesifikke innmatinger og MailChimp.

6. Beholder og sletter personlige data
6.1 Denne seksjonen 6 fastsetter retningslinjene og prosedyren for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forbindelse med oppbevaring og sletning av personopplysninger.
6.2 Personlige data som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke holdes lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller det formål.
6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:
(a) Din e-post du fylte ut i vårt abonnementsskjema vil bli oppbevart så lenge du ønsker å motta e-poster fra oss. Siden du avslutter abonnementet, SLETTER vi ALLE DINE DATA fra databasen vår.
6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi beholde dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person.

7. XNUMX. Amendments Endringer
7.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.
7.2 Du bør sjekke denne siden noen ganger for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.
7.3 Vi vil varsle deg om endringer i denne policyen via e-post.

8. dine rettigheter
8.1 I denne seksjonen 8 har vi oppsummert de rettighetene du har under databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er komplekse, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lover og veiledning fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.
8.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:
(a) retten til tilgang
(b) rett til rettelse;
(c) retten til å slette;
(d) retten til å begrense behandlingen
e) rett til å motsette seg behandling
(f) retten til dataportabilitet;
(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet og
(h) retten til å trekke tilbake samtykke.
8.3 Du har rett til bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger og, der vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med visse tilleggsopplysninger. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålene med behandlingen, kategoriene av personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Forutsatt at andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vil vi gi deg en kopi av dine personopplysninger. Det første eksemplaret vil bli gitt gratis, men ytterligere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr. Du kan be oss om å fjerne alle dine data på nettstedet vårt ved å kontakte oss via e-post [e-postbeskyttet].
8.4 Du har rett til å ha unøyaktige personopplysninger om deg utbedret og, med hensyn til formålet med behandlingen, å ha ufullstendige personopplysninger om deg som er fullført.
8.5 I noen tilfeller har du rett til sletting av dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykket til samtykkebasert behandling; du protesterer mot behandlingen i henhold til visse regler i gjeldende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene inkluderer når behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.
8.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personlige data. Disse forholdene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du motsetter sletting; Vi trenger ikke lenger personopplysningene for vår behandling, men du krever personopplysninger for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav; og du har protestert mot behandling, i påvente av bekreftelsen av denne innsigelsen. Når behandlingen er begrenset på dette grunnlag, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Vi vil imidlertid bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktig offentlig interesse.
8.7 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data av grunner knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den utstrekning at det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i den offentlige interesse eller i utøvelsen av enhver offisiell autoritet som er hos oss eller formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle personlige opplysninger, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, trening eller forsvar av rettslige krav.
8.8 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personlige data for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføring). Hvis du gjør en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personlige data for dette formålet.
8.9 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål av grunner knyttet til din spesielle situasjon, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.
8.10 I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke; Denne rettigheten gjelder imidlertid ikke der den ville ha negativ innvirkning på andres rettigheter og friheter.
8.11 Hvis du mener at vår behandling av dine personlige opplysninger krenker databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-medlemsstaten din faste bosted, din arbeidssted eller stedet for den påståtte brudd.
8.12 I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personlige opplysninger er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.
8.13 Du kan utøve hvilke som helst av dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger som forbinder oss via e-post [e-postbeskyttet]

9. Om cookies
9.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.
9.2 Informasjonskapsler kan være enten "vedvarende" informasjonskapsler eller "sesjons" informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt-informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.
9.3 Cookies inneholder vanligvis ikke noen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

10. Cookies som vi bruker
10.1 Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:
(a) autentisering – vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt;
(b) status – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å finne ut om du er logget inn på nettstedet vårt;
(c) personalisering – vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet for deg;
(d) sikkerhet – vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt;
(e) annonsering – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg);
(f) analyse – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre; og
(g) samtykke til informasjonskapsler – vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruken av informasjonskapsler mer generelt).

11. Cookies brukt av våre tjenesteleverandører
11.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.
11.2 Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics samler inn informasjon om nettstedets bruk ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn knyttet til nettstedet vårt, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.
11.3 Vi publiserer Google AdSense interessebaserte annonser på nettstedet vårt. Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile dine interesser. For å fastslå interessene dine vil Google spore oppførselen din på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan se, slette eller legge til interessekategorier knyttet til nettleseren din ved å gå til: https://adssettings.google.com. Du kan også velge bort informasjonskapselen for AdSense-partnernettverket ved å bruke disse innstillingene eller ved å bruke Network Advertising Initiatives mekanisme for å velge bort flere informasjonskapsler på: https://optout.networkadvertising.org. Imidlertid bruker disse fravalgsmekanismene i seg selv informasjonskapsler, og hvis du fjerner informasjonskapslene fra nettleseren din, opprettholdes ikke avmeldingen. For å sikre at et bortvalg opprettholdes med hensyn til en bestemt nettleser, kan du vurdere å bruke Googles nettleserprogramtillegg som er tilgjengelig på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

12. Administrere informasjonskapsler
12.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletning av informasjonskapsler via disse linkene:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); og
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Blokkering av alle cookies vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.
12.3 Hvis du sperrer informasjonskapsler, kan du ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

13. våre detaljer
13.4 Du kan kontakte oss:
(a) per post, til postadressen Savanoriai pr. 124, Vilnius;
(b) via e-post [e-postbeskyttet];
(c) på våre sosiale kanaler;

Ansvarsfraskrivelse: Hvis du fortsetter å bruke Cryptovibes.com-nettstedet etter 25. mai og var vår abonnent før 25. MAI 2018, godtar du automatisk å motta våre ytterligere e-poster og fremtidige utgivelser. Ellers vennligst avslutt abonnementet HER.